Bebiztosítjuk az összes szükséges eljárás lebonyolítását

Épülettervezés

Beruházási terv - a beruházási terv a befektető igényeinek összesítését, az építmény terepbe történő elhelyezésének megoldását, valamint az adott építési megoldás igényeinek, szükségleteinek és költségegyenlegének előzetes becslését tartalmazza.

Területrendezési határozat dokumentációja – mellékletként szolgál az építmény környezetbe való elhelyezésére vonatkozó területrendezési határozat kiadásához.

Építészeti tanulmány – a befektető nézeteivel, követelményeivel és elképzeléseivel való egyeztetés elsődleges fázisában készül el. Magában foglal egy rendeltetésbeli, üzemeltetési és nagyrészt esztétikai szempontokat is magában hordozó előzetes tervet a készülő építményről. Az építészeti tanulmány eredményeként készül el a jövőbeli építmény látványtervét bemutató portfolió. Ez tartalmazza az alaprajzokat, metszeteket, különböző oldali nézeteket, vizualizációkat (3D modell), az építészeti helyzetjelentést és egy egyszerű műszaki jelentést.

Az építési engedélyre vonatkozó projektdokumentáció – az építési engedély mindenfajta építkezéshez szükséges, csakúgy, mint egy épületet módosításakor, pl. hozzáépítés, felépítmény ráépítése vagy építési módosítások esetén is. Az építési engedély projektdokumentációja tartalmazza az építési engedély megszerzéséhez szükséges valamennyi dokumentációt. A projekt egyes elemei tartalmazzák: a kísérő jelentést, az átfogó műszaki jelentést, az épület-építészeti részt, a statikai jelentést, az egészségügyi-technikai felszereléseket, a fűtést, az elektromos- és gázszerelési- valamint a tűzbiztonsági megoldásokat.

Kivitelezési terv – az építési engedély projektdokumentációjának továbbfejlesztett, kibővített változata. Feladata: az építkezésen előforduló összes részlet és folyamat aprólékos megoldása. A kivitelezési terv az építési engedély projektdokumentációjához képest gazdagabb, tartalmazza a pontos anyagkimutatásokat és területi kimutatásokat, amelyek az egyes alvállalkozói munkák kiválasztása, illetve az építkezéshez szükséges konkrét építőanyagok megvásárlása során nyújtanak segítséget.

A tényleges kiviteli terv – abban az esetben, ha az építkezésen a tervdokumentációtól eltérő megoldásokra került sor, és az építésügyi hatóság kéri ezeknek a megoldásoknak a dokumentációját, szükséges a tényleges kiviteli terv kidolgozása. A tervben a kivitelezési fázisban megvalósult minden módosítás rögzítésre kerül.

Mérnöki tevékenység

Az építkezés, hozzáépítés, ráépítés vagy épületrekonstrukció megvalósítása előtt egyeztetni, kommunikálni kell az illetékes hatóságokkal. Vállalatunk mérnöki tevékenysége a befektetőnek az építésügyi hatóság és más intézmények előtti képviseletét foglalja magában. A – minden esetben a befektető meghatalmazása alapján végzett – mérnöki tevékenység keretén belül bebiztosítjuk ügyfeleink részére az építkezés megkezdéséhez szükséges teljes dokumentációt és engedélyeket.

Kivitelezés

A tervezői tevékenységek mellett a POHORI vállalat építkezések komplex kivitelezésével is foglalkozik (szerkezetépítési- és befejező munkák, épületfelújítási munkák, kültéri és beltéri átalakítások)

Partnereink...

Segítenek bennünket az építkezések kivitelezésében

TECTUM NOVUM r.t., tetők, faszerkezet, Szímő - DOKA SLOVAKIA, zsaluzástechnika, kft, Pozsony – STAVEBNINY DEK, Érsekújvár - BMI GROUP: Bramac, Icopal, Nyitraivánka, Párkány – SIKA HUNGÁRIA kft, Építési kémia és építési anyagok, Magyarország - STO ÉPÍTŐANYAG kft, speciális építőanyagok, Magyarország – ÚJ HÁZ CENTRUM, építőanyagok, Magyarország

A projektek helyszíne

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco.